21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra - 2006-04-13

( KALOCSA - BAJA, 56,5 vagy 76,5 km)

A t?ra c?lja: A Dunamell?k csatorn?inak ?s holt?gainak, azok term?szeti ?rt?keinek a megismer?se.
A t?ra id?pontja: 2006. m?jus 17. - m?jus 21.Tal?lkoz?s: M?jus 17-?n, szerd?n d?lut?n Kalocs?n, a Martinovics utca ( a Rend?rs?g utc?ja) v?g?n l?v? Vajasfok-h?d melletti t?boroz?helyen. Ig?ny szerint haj?sz?ll?t?s a vas?t?llom?sr?l, ha vas?ti sz?ll?t?s Kalocs?ra m?g l?tezne.

A t?ra ?tvonala:
M?jus 18. cs?t?rt?k:
Kalocsa- a miskei bek?t??t h?dja a Vajasfokon, t?v kb. 16 km, tal?n 1 k?nny? ?temel?s. Bev?s?rl?si ?s ?tkez?si lehet?s?g a 2 km-re l?v? Misk?n van.

M?jus 19. p?ntek:
Miskei bek?t??t h?dja-Dusnok a Vajasfokon, t?v kb. 12 km egy biztos, de k?nny? ?temel?ssel. Dusnokon bev?s?rl?si ?s ?tkez?si lehet?s?g van.

M?jus 20. szombat:
Dusnok-Vajas torok (kb. 15 km)-?s?k?sdi Kulcsosh?z, t?v kb. 18 km; egy 30 m-es, kiss? k?r?lm?nyesebb ?temel?s a Vajasfok folytat?s?ra. A t?borhelyen vizesblokk ?s konyha ?ll rendelkez?sre, b?f?-szolg?ltat?s van, S?k?sd (?tterem, bev?s?rl?si lehet?s?g) 5 km t?vols?gra van.

M?jus 21. vas?rnap:
?s?k?sd-?rsekcsan?d a Vajasfokon ( 6 km)-Duna (8 km)-Sugovica (2 km)-Baja, t?v kb. 16 km, ?rsekcsan?dn?l egy kb. 200 m-es ?temel?s a Dun?ra. Alternat?v programk?nt aj?nlhat? a Rez?ti Duna (16 km)-Duna (2 km)-V?n Duna (4,5 km)-Duna (1,5 km)-Sugovica (2 km) ?tvonal, a t?v ebben az esetben 33 km, mert az ?rsekcsan?di Vajastorokt?l a Rez?ti Duna bej?rat?ig egy km-t fel kell evezni; kedvez?tlen v?z?ll?s eset?n egy r?vid ?temel?s vagy ?th?z?s a V?n Duna k?g?tj?n.

T?ravezet?:
Kis J?nos Budapest, 1132 Kresz G?za utca 21.  20/989-0384;  339-8805 (FAX is); kis.janos@chello.hu

Nevez?si d?j:
1.000Ft/f? 14 ?ves ?letkor felett. A nevez?si d?j a szervez?s, az ?s?k?sdi t?boroz?s, az esetleges sz?ll?t?s ?s az eml?kt?rgyak k?lts?geit fedezi, a t?ra folyam?n esetleg felmer?l? egy?b k?lts?gek a helysz?nen rendezend?k.
A nevez?si d?j a t?ra indul?skor fizetend?.

Jelentkez?s:
?r?sban legk?s?bb 2005. ?prilis 26-ig az MTSZ-n?l (postac?m: 1065 Bp. Bajcsy-Zsilinszky ?t 31.) a r?sztvev?k nev?nek, kor?nak, c?m?nek, el?rhet?s?g?nek ?s a haj?t?pusnak a megjel?l?s?vel,  valamint az ?rkez?s mik?ntj?nek (vas?t, g?pkocsi, v?zen), id?pontj?nak, ?s a haj?sz?ll?t?si ig?nynek a k?zl?s?vel. A t?ra indul?sakor Kalocs?n szem?lyesen is lehet jelentkezni. A t?r?hoz m?jus 18-?n, cs?t?rt?k?n d?lut?n a miskei ?t h?dj?n?l, ?s 19-?n, p?nteken d?lut?n Dusnokon is lehet csatlakozni, a k?t h?d k?z?tti jobb parti t?borhelyen, de vas?ti sz?ll?t?s ?s -utaz?s ezen helyekre nem lehets?ges.

A vizi?t jellege:
A Vajasfok medre val?sz?n?leg egy ?si Duna-?g vonal?t k?veti, csak kis r?szben csatorn?zott a meder, de ez?rt k?rp?tol a partok gazdag n?v?ny- ?s ?llatvil?ga. A Dusnok alatti szakasz t?jk?pileg igen sz?p: v?ltozatos, kanyarg?s meder erd?vel s?r?n ben?tt partok k?z?tt. Az ?raml?s gyakorlatilag elhanyagolhat?, a meder sz?less?ge 10-50 m?ter k?z?tt v?ltakozik, a v?zm?lys?g 1-2 m?ter. A negyedik napi Duna-?gak a gemenci vadv?delmi rezerv?tum erdei k?z?tt kanyarognak, az ?raml?s ?ltal?ban ezekben is csek?ly. A teljes ?tvonal kenuval ?s kajakkal ( faltboottal is) j?rhat?. Kalocsa ?s Dusnok k?z?tt kiterjedt uszad?ktorlaszokra lehet sz?m?tani, amiknek a lek?zd?se komoly er?fesz?t?st ig?nyel ?s n?ha csak ?temel?ssel megoldhat?! Az ut?bbi ?vekben szerencs?re egyszer sem fordult el?.

?ltal?nos tudnival?k:
A t?r?n mindenki ?nell?t? ?s azon saj?t felel?ss?g?re vesz r?szt. Mivel haj? ?s egy?b felszerel?s k?lcs?nz?se nem ?ll m?dunkban, a t?r?n saj?t haj?val ?s t?boroz?si felszerel?ssel lehet r?szt venni. A haj?k sz?ll?t?s?t Kalocs?n ?s Baj?n vas?t?llom?st?l, illetve vas?t?llom?sig megszervezz?k, ha a haj?sz?ll?t?s Kalocs?ra, ?s a haj?k felad?sa Baj?n h?tv?g?n m?g egy?ltal?n lehets?ges lesz. Megfelel? sz?m? g?pkocsi eset?n a kocsik ?s a felszerel?s naponk?nti, a k?vetkez? t?borhelyre sz?ll?t?sa megoldhat?. Az ?temel?sek (k?l?n?sen a negyedik napi) miatt hordhevederek vagy cs?naksz?ll?t? kiskocsi hozatala aj?nlatos. 14 ?ven aluli gyermekek ?n?ll? jelentkez?s?t csak a sz?l?k ?r?sos hozz?j?rul?s?val fogadjuk el.

Csatlakoz?si lehet?s?gek v?zen:
Duna-Csorna Fokt?i csatorna, Soroks?ri Duna-Duna Tisza csatorna-Dunav?lgyi f?csatorna-Csorna Fokt?i csatorna, Soroks?ri Duna-Kiskuns?gi f?csatorna-Dunav?lgyi f?csatorna stb.  Minden felsorolt ?tvonal kajakkal ?s kenuval j?rhat?, legfeljebb horg?szvesz?ly van!

Budapest, 2005. december 18.

J? id?t, j? vizet!

Magyar Term?szetbar?t Sz?vets?g

Kis J?nos