magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2020. 09. 19.        Vilhelmina napja
 
 

2000. ?v eml?ksz?m - 100. sz?m

A MUNK?STURISTAS?G MEGJELEN?SE

1906 ?j korszakot nyit a hazai term?szetj?r?sban, megalakul az els? munk?sturista szervezet. Ett?l kezdve a II. Vil?gh?bor? v?g?ig k?t sz?lon fut a szervezett term?szetj?r?s t?rt?nete. Az egyik a hivatalos, a polg?ri, a m?sik az alig megt?rt, esetenk?nt illeg?lis munk?sturistas?g. A k?t sz?l hol p?rhuzamosan, hol egym?st keresztezve ?s ritk?n ?sszefon?dva, a mindenkori t?rsadalmi v?ltoz?sok f?ggv?ny?ben, de egyform?n tart?zkod?an, t?vols?got tartva halad tov?bb 1944-ig.letöltés
2000. ?v J?l. – Aug. 101. sz?m

ELN?KS?GI   H?REK

A m?jusi k?zgy?l?sen megv?lasztott eln?ks?g els? ?l?s?t, Orf?n a Gyalogos Term?szetj?r?k ?s Turistadalosok Orsz?gos Tal?lkoz?j?nak keret?ben 2000. j?nius 12-?n tartotta.
Jelen voltak: Horv?th Zolt?n ?s Rakaczky Istv?n aleln?k?k. Szab? Imre f?titk?r. Baronek Jen?, Benedek Jen?, B?kin? T?r? ?gnes, Dorogi Andr?s, Egri P?ter P?l, Dr. Farkas Gy?rgy, H?ner J?nos, Hluch?ny J?zsef, Kiss Gyula, Kov?cs Dezs?, N?meth Imre, P?lmai Vencel, Szil?gyi L?szl?, Tholt Albert eln?ks?gi tagok, Kalm?r L?szl? a k?zpont munkat?rsa.letöltés
2000. Szeptember - 102. sz?m

TAN?SV?NY A GEMENCI-ERD?BEN

J?lius 4-?n adt?k?t a Gemenc term?szeti ?rt?keitbemutat? tan?sv?nyt. A gemenci szabadid?k?zpont k?zel?ben, az egykori Tr?fea M?zeum szomsz?ds?g?ban a
B?r?nyfoki Tan?sv?nyt a Duna-Dr?va Nemzeti Park, a GemencRt. ?s a WWF Magyarorsz?g munkat?rsai k?sz?tett?k azzal a c?llal, hogy anemzeti park ide ?rkez? l?togat?i megfelel? inform?ci?hoz jussanak aGemenci-erd? ?let?r?l, megismerhess?k annak n?v?nyeit ?s ?llatait. Ez az ?tad?sv?rhat?an az els? l?pcs?foka lesz a m?ra kiss? elhanyagoltt? v?ltl?togat?k?zpont ?jj??led?s?neletöltés
2000. Okt?ber - 103. sz?m

GYORS BESZ?MOL? A XXXIII. NEMZETK?ZI TISZAT?R?R?L

A szok?sosn?l gondosabb el?k?sz?t? munka sor?n Kiss Gyula Sz-Sz-B Megyei Sz?vets?g eln?k?nek k?sz?nhet?en elk?sz?ltek a z?szl?k, az embl?m?k, a t?ra id?beoszt?sa h?toldal?n a j?v? ?vi megyei esem?nynapt?ri tervkivonattal.letöltés
2000. November - 104. sz?m

A TERM?SZETJ?R?S SZERELMESE

Az ?zdi B?kk M?vel?d?si H?z Term?szetj?r? Szakoszt?lya ?nnepi ?sszej?vetelt rendezett abb?l az alkalomb?l, hogy legid?sebb tagjuk, Iv?k J?zsef sz?let?s?nek 90. ?vfordul?j?hoz ?rkezett.letöltés
2000. December - 105. sz?m

EUR?PA-T?RA

H?rad?nk 101-es (j?lius- augusztus) sz?m?ban k?z?lteket folytatjuk a nagy Eur?pa-T?ra egyes k?lf?ldi, illetve hazai r?szleteivel.
A staf?taszer?en lebonyol?t?sra ker?l? t?ra 10 ?tvonal?b?l h?rom t?voli szakaszt m?r id?n elind?tottak: a spanyolorsz?gi ?s olaszorsz?gi v?lt?k ?ton vannak, Sv?dorsz?gb?l D?ni?n ?t a staf?ta m?r N?metorsz?gban v?rakozik a t?ra j?v? ?vi folytat?s?ra.letöltés
SZILVESZTERI MELL?KLET

Aj?nl?sok, j? tan?csok, j? turist?knak

A j? turista hideget, meleget, ?hs?get, szomj?s?got, f?radts?got j?l t?ri. A j? turista el?re eszik, el?re iszik, el?re alszik.

?tviszonyokkal kapcsolatban: legjobb turista?t t?l utolj?n ?s kora tavasszal van, amikor m?g fagyos is, vizes is, az olvad? j?g tetej?n h?, mellette v?z ?s s?r. A kiemelked?bb helyeken vagy fagyos, vagy sz?raz az ?t, a talaj. Ez az?rt j?, mert ilyenkor mindenki tetsz?s?nek megfelel? ?ton j?rhat. Nagyon j? a s?ros ?t, mert az nem porzik. (A poros leveg? eg?szs?gtelen). A halad?sra j? hat?ssal van, ha nagyt?meg? s?r ragad a bakancsra, mert ez nagy lend?lettel r?ntja el?re a f?lemelt l?bat. Gy?ny?r?, felejthetetlen ?lm?ny s?v?lt? sz?lben, jeges, zuhog? es?ben menetelni, - k?l?n?sen hosszan - egy kopasz hegygerincen.letöltés
2001. janu?r - 106. sz?m

MIKOTER?PIA A GY?GY?SZAT ?J LEHET?S?GE?

Ezt a kifejez?st a kedves Olvas? m?g nem tal?lja meg lexikonban vagy k?zik?nyvben, hiszen Eur?p?ban val?sz?n?leg Jan Lelley professzor haszn?lta el?sz?r, nemr?g megjelent ?j k?nyv?ben*. Az anal?gia adott, mert a gy?gy?t? n?v?nyek alkalmaz?sa - a fitoter?pia - az emberis?g t?rt?net?nek hajnala ?ta l?tezik, napjainkban pedig renesz?nsz?t ?li.2001. febru?r - 107. sz?m

Felh?v?s Minden j??rz?s? emberhez!

Magyarorsz?g ki?br?nd?t? k?pet mutat, amerre n?z?nk, mindenhol illeg?lis szem?tlerak?kat l?tunk. Sz?gyenletes, hogy milyen mostoh?n b?nunk term?szetes k?rnyezet?nkkel, az erd?kkel, az ?l?vizekkel! M?rpedig egy koszos orsz?gba nem lehet vend?geket fogadni, teh?t a turizmus sem fog addig igaz?n beindulni, am?g az orsz?g l?tv?nya ilyen siralmas.
Meggy?z?d?s?nk, hogy csak ?sszt?rsadalmi-?sszefog?ssal ?s rengeteg helyi kezdem?nyez?ssel lehet rendet csin?lni. Mindenkinek ?ssze kellene fogni, hogy a hatalmas mennyis?g? felhalmozott hullad?kot ?rtalmatlan?tsuk, ?s hogy megakad?lyozzuk ?jabb lerak?k keletkez?s?t.letöltés
 
K?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
B-A-Z Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g 2006. ?vi esem?nynapt?ra
2006.04.13
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.