magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2020. 08. 03.        Hermina napja


A MTSz szervezeti ?tvil?g?t?sa
2006. 04. 08

Id?k?zi jelent?s

2006-03-27

C?lok

A szervezeti elemz?s c?lja, hogy felt?rja a MTSz szervezeti fenntarthat?s?g?nak dilemm?it, kih?v?sait, megalapozza a hossz? t?v? szervezetfejleszt?s ir?nyait, kijel?lje a fejleszt? munka priorit?sait.

A fejleszt?s tov?bbi c?lja, hogy k?pet alkossunk a szakmai c?lkit?z?sek, el?rend? hat?sok, eredm?nyek tervezetts?g?r?l ?s a szervezeti m?k?d?s er?ss?geir?l ?s hi?nyoss?gair?l. Vizsg?ljuk a k?l?nb?z? ir?ny?t? ?s menedzsmentfunkci?k hat?kony m?k?d?s?t, megl?v? ?s hi?nyz? elemeit, a szervezetben alkalmazott munkam?dszerek eredm?nyess?g?t ?s a k?ls? ?s bels? kommunik?ci?s rendszer hat?konys?g?t. Ezek felhaszn?l?s?val dolgozzuk ki a szervezetfejleszt?s konkr?t terv?t, amely alapul szolg?l a tov?bbi munk?hoz.

A tev?kenys?gek ?temez?se

Egy?ni interj?k

12 db

2006. febru?r, m?rcius

El?ad?s+GYELV-k?rd??v

60 db

2006. febru?r 25.

Id?k?zi jelent?s

 

2006. m?rcius 27.

Helyzetjelent?s a szervezetfejleszt?si folyamatr?l, tov?bbi l?p?sek

 

2006. ?prilis 8.

Eredm?nyek, aj?nl?sok bemutat?sa (konzult?ci?s napok)

2 nap

2006. ?prilis 28. vagy 30. ?s m?jus 6.

A jelent?s ?s a terv ismertet?se az Eln?ks?g sz?m?ra, a vita facilit?l?sa (rendk?v?li eln?ks?gi keret?ben)

1 nap

2006. m?jus 20.

M?dszerek ?ttekint?se

A kutat?sn?l arra kell t?rekedni, hogy kell?en heterog?n legyen a minta. Ezt a heterogenit?st a MTSz-n?l azzal pr?b?ljuk fokozni, hogy t?bbf?le m?dszerrel mer?t?nk: interj?k, f?kuszcsoport, k?rd??v. Eddigi tapasztalataink alapj?n igen j? ar?nnyal tudjuk meghat?rozni a legfontosabb szervezeti er?ss?geket, probl?m?kat. A Pareto-elv szerint a probl?m?k 80%-?nak az okok 20%-a a gy?kere. Ezt a 20%-ot e kutat?si m?dszer j?l be tudja azonos?tani.

A CTF Alap?tv?ny kutat?inak v?lem?nye mellett a Sz?vets?gen bel?l is lehet?s?g van az eredm?nyek elemz?s?re, ?rnyal?s?ra, hogy a lehet? legt?bbet tudjuk hasznos?tani a folyamatb?l. A kutat?s utols? f?zis?ban a konzult?ci?s napok keret?ben a CTF Alap?tv?ny tr?nerei seg?ts?g?vel az ?sszes eredm?ny ?ttekint?se ut?n a Sz?vets?g strat?giai k?rd?seire is javaslatokat tesz, amelyek a strat?giai tervez?s alapj?ul szolg?lnak majd. A csoportba a jelentkez?s nyitott, az els? 18 jelentkez? ker?lhet be.

V?g?l a CTF Alap?tv?ny munkat?rsai az Eln?ks?g sz?m?ra is prezent?lj?k az ?tvil?g?t?s ?sszes eredm?ny?t.

El?zetes eredm?nyek

B?r az adatfelv?tel m?g tart (9 interj? k?sz?lt el a 12-b?l), ?s az elemz?si szakasz csak most kezd?dik, n?h?ny gondolatot az eddigi inform?ci?k alapj?n is megel?legezhet?nk, f?k?nt a GYELV (azaz Gyenges?gek, Er?ss?gek, Lehet?s?gek ?s Vesz?lyek) k?rd??vek alapj?n.

Az er?ss?gek k?z?tt a tapasztalatokat ?s a turistautak karbantart?s?t eml?tik a legt?bben, a gyenges?gek k?z?tt pedig visszat?r? elem a strat?gia hi?nya, a tags?g fogyatkoz?sa ?s a v?ltoz?sokhoz val? alkalmazkod?s elmarad?sa.

A f?bb szolg?ltat?sokkal el?gedetlenek a v?laszad?k, ha iskolai nyelven fogalmazunk, akkor a kettes ?s h?rmas oszt?lyzat k?z?tt mozognak az ?tlagok.

MTSZ-szolg?ltat?s

El?gedetts?g ?tlaga

K?pz?sek

39%

Inform?ci?-?tad?s

34%

Szervez?munka

48%

?rdekk?pviselet

35%

Nemzetk?zi kapcsolattart?s

55%

A tov?bbiakban r?szletesebben elemezz?k a k?rd??veket.

Ambrus Kiry No?mi ?s Mura-M?sz?ros Levente

CTF Alap?tv?ny

kapcsolódó állományok


nyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
B-A-Z Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g 2006. ?vi esem?nynapt?ra
2006.04.13
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.