magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2020. 08. 03.        Hermina napja


A term?szetj?r?s helyzete B?cs-Kiskun megy?ben
2006. 01. 28

Megy?nk f?ldrajzi helyzete nem igaz?n kedvez a term?szetj?r?knak, mert a megszokott terepviszonyok (hegyek, nagy kiterjed?s? erd?k) hi?nyoznak. Ahhoz, hogy hegyek k?z? jussunk, nagy t?vols?g? utat kell megtenn?nk.<

Ez?rt igyeksz?nk sz?k?s kereteinket kihaszn?lva a megye ter?let?n olyan turistautakat kijel?lni, melyek p?tolni k?v?nj?k a fenti hi?nyoss?gokat.

A B?cs-Kiskun Megyei Term?szetbar?t Bizotts?g munk?j?t sz?lesk?r? t?rsadalmi munk?s g?rda seg?ti, akik seg?ts?g?vel kijel?l?sre ker?lt eddig mintegy 400 km hossz? t?ra?tvonal, ?s ezeket az ?tvonalakat ?vente karbantartjuk.

Mint nev?nk is mutatja, nem vagyunk jogi szem?ly, teh?t nem p?ly?zhatunk sehol semmire.

A m?k?d?shez sz?ks?ges anyagi eszk?z?ket a megyei ?nkorm?nyzat, a B?cs-Kiskun Megyei Sportsz?vets?gek Tan?cs?n kereszt?l biztos?tja. Ez ?vente 300-350 ezer forint t?mogat?st jelent, melyet a k?l?n sz?ml?nkon a fent eml?tett szervezet kezel az ?ltalunk meghat?rozott m?don. Ugyancsak a Sportsz?vets?gek Tan?csa biztos?tja a helyis?get heti ez d?lut?nra, ami?rt fizetn?nk nem kell. Biztos?tott tov?bb? a post?z?s, a f?nym?sol?s ?s az Internet hozz?f?r?s is ami r?sz?nkre szint?n t?r?t?smentes.

A Kiskuns?gi Nemzeti Parkkal 5 ?ves egy?ttm?k?d?si meg?llapod?sunk van, melyet minden ?v elej?n aktualiz?lunk ?s ehhez k?z?s ?ves munkatervet k?sz?t?nk. Egy?ttm?k?d?s?nk ?gy ?rzem mindk?t f?l megel?ged?s?re szolg?l, mert nemcsak mi ?lvezz?k azokat az el?ny?ket mit a nemzeti park ny?jthat, hanem a partner?nk is.

Mit ny?jt a KNP a term?szetbar?toknak? T?r?ikon kedvezm?nyes r?szv?telt, rendezv?nyeinkhez helyis?get t?r?t?smentesen, t?ra?tvonalaink karbantart?s?hoz k?zleked?si ?s egy?b eszk?z?ket biztos?t. Rendezv?nyeinken akt?van vesznek r?szt ?s seg?tik azok lebonyol?t?s?t.

Az ?j t?rautak kijel?l?sekor k?lcs?n?sen figyel?nk k?z?s ?rdekekre (pl.: a tan?sv?nyeket bek?tj?k a m?r megl?v?, vagy tervezett turistautakba ?s az ?jabb tan?sv?nyek l?trehoz?sakor a KNP figyelembe veszi azt, hogy hol van olyan ter?let, amely ?rdemes arra, hogy oda az ?l?vil?got bemutat? tan?sv?nyt alak?tson ki.)

A megy?ben jelenleg 9 olyan egyes?let vagy szakoszt?ly m?k?dik, melyek a megyei bizotts?gon kereszt?l fizetik be a term?szetbar?t sz?vets?gi tagd?jat. Legt?bbj?k ?n?ll? egyes?letk?nt v?gzi tev?kenys?g?t. Amennyiben seg?ts?get k?rnek, lehet?s?geink szerint t?l?nk megkapj?k.

A D?l-alf?ldi Region?lis Term?szetbar?t Sz?vets?g tagszervezetek?nt k?telezetts?geinknek eleget tesz?nk. A r?gi?s rendezv?nyeken r?szt vesz?nk.

Megy?nk nagys?g?t figyelembe v?ve tagl?tsz?munk nem t?l nagy. K?sz?nhet? ez annak is, hogy a term?szetj?r? egyes?letek ?s m?s szervezetek a tagd?jaikat m?s megy?n?l, illetve az MTSz-n?l is teljes?thetik. A jelenlegi helyzet teh?t nem teszi lehet?v?, hogy olyan statisztik?t tudjunk produk?lni, mint a 70-es ?s 80-as ?vekben, de anyagi lehet?s?geink is sokkal mostoh?bbak.

Az utaz?si k?lts?gek n?veked?se miatt legt?bbsz?r t?bbnapos t?r?kat szervez?nk, ?s k?l?n aut?busszal, mert ?gy olcs?bb, mintha ak?r f?l?r? kedvezm?nyt venn?nk ig?nybe a M?V-n?l.

M?g nem tudjuk felm?rni, hogy mennyivel, de tagl?tsz?munk az idei ?vt?l val?sz?n? cs?kkeni fog a tagd?jemel?s miatt.

Propaganda tev?kenys?get a sz?k?s lehet?s?geink szerint folytatunk. Ez ?vt?l a szakoszt?lyok r?sz?re ?jra megrendelt?k a H?rad?t, melyb?l rem?nyeink szerint t?bb hasznos inform?ci?ra tehetnek szert.

Tov?bbi inform?ci?kat k?rd?sre tudok adni.

Kecskem?t, 2006. janu?r 4.

 

                                                                                                            B?lint K?roly sk.

                                                                                                                  eln?k

kapcsolódó állományok


nyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
B-A-Z Megyei Term?szetj?r? Sz?vets?g 2006. ?vi esem?nynapt?ra
2006.04.13
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.