magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2019. 09. 19.        Vilhelmina napja


A Magyar Term?szetbar?t Sz?vets?g Befektet?si szab?lyzata
2006. 04. 19

Elfogadta az MTSZ k?zgy?l?se1999. febru?r 20-?n

I. A befektet?si tev?kenys?g alapelvei

1.     A sz?vets?g eszk?zeit kiz?r?lag az e szab?lyzatban meghat?rozott form?kban ?s felt?telekkel haszn?lhatja fel befektet?si tev?kenys?g?nek gyakorl?sa sor?n. A befektet?si tev?kenys?gre ford?that? forr?sok meghat?roz?s?n?l figyelembe kell venni a k?zhaszn? szervezetekr?l sz?l? 1997 ?vi CLVI. t?rv?ny el??r?sait.

2.      Befektet?si tev?kenys?gnek min?s?l a sz?vets?g eszk?zeib?l t?rt?n? ?rt?kpap?r, t?rsas?gi tags?gi jogviszonyb?l ered? vagyon?rt?k? jog, ingatlan ?s m?s egy?b hossz? t?v? befektet?st szolg?l? vagyont?rgy szerz?s?re ir?nyul? tev?kenys?g.

3.      Az ?ves k?lts?gvet?sben ilyen c?men meghat?rozott ?sszegen fel?l a befektet?si tev?kenys?gre ford?that? ?sszeget – a k?zhaszn? tev?kenys?g folyamatos v?gz?s?t nem vesz?lyeztet? m?don – az eln?ks?g, vagy az eln?k ?s a f?titk?r ?llap?tja meg a Szervezeti M?k?d?si Szab?lyzatban meghat?rozott ?rt?khat?rok szerint. 

4.      A befektet?si tev?kenys?g sor?n a vezet? tiszts?gvisel?k az ilyen tiszts?get bet?lt? szem?lyekt?l ?ltal?ban elv?rhat? gondoss?ggal k?telesek elj?rni.

II. ?rt?kpap?r

1.      A sz?vets?g – figyelemmel a III/1. pontban foglaltakra is – kiz?r?lag a Magyar ?llam vagy a Magyar Nemzeti Bank ?ltal kibocs?tott ?rt?kpap?rt jegyezhet vagy v?s?rolhat.

2.      A befektet?s id?tartam?nak a megv?laszt?s?n?l tekintettel kell lenni a sz?vets?g v?rhat? kiad?sainak alakul?s?ra is.

III. T?rsas?gi tags?gi jogviszonyb?l ered? vagyon?rt?k? jog

1.      A sz?vets?g kiz?r?lag a Budapesti ?rt?kt?zsd?n forgalmazott r?szv?nyt v?s?rolhat. A r?szv?ny v?s?rl?s?ra ford?tott ?sszeg nem haladhatja meg az el?z? gazdas?gi ?v m?rleg?ben kimutatott saj?t t?ke 10 %-?t, ?s az ugyanazon r?szv?nyt?rsas?g ?ltal kibocs?tott r?szv?ny v?s?rl?s?ra ford?tott ?sszeg nem haladhatja meg az el?z? gazdas?gi ?v m?rleg?ben kimutatott saj?t t?ke 3 %-?t.

2.      A sz?vets?g tulajdon?ban l?v? r?szv?nyek ?rfolyam?nak alakul?s?r?l az eln?ks?get rendszeresen ?s a k?zgy?l?st ?venk?nt t?j?koztatni kell.

3.      A sz?vets?g az eln?ks?g hat?rozata alapj?n korl?tolt felel?ss?g? t?rsas?got alap?that, vagy m?r m?k?d? korl?tolt felel?ss?g? t?rsas?gba tagk?nt bel?phet. Olyan korl?tolt felel?ss?g? t?rsas?g alap?t?s?hoz, ?zletr?sz?nek megszerz?s?hez, amelyben a sz?vets?g a szavazati jogok kevesebb, mint 51 %-?val rendelkezik a k?zgy?l?s hat?rozata sz?ks?ges.   

IV. Ingatlan

A k?zhaszn? tev?kenys?get szolg?l? ingatlan megszerz?se a k?lts?gvet?sben meghat?rozottak szerint t?rt?nik.

V. Egy?b hossz? t?v? befektet?st szolg?l? vagyont?rgy

1.      Egy?b hossz? t?v? befektet?st szolg?l? vagyont?rgy (?gy k?l?n?sen m?kincs, ?kszer, r?gi p?nz) tulajdonjog?nak visszterhes megszerz?se csak kiv?teles esetben, az eln?ks?g hat?rozata alapj?n t?rt?nhet. E vagyont?rgyak beszerz?si ?rt?k?t (ha vannak) a m?rlegben k?l?n soron kell szerepeltetni.

2.      A sz?vets?g kiz?r?lag – az erre jogszab?lyban feljogos?tott m?v?szeti szervezet gondoz?s?ban kibocs?tott – m?v?szeti szakv?lem?nyben m?v?szeti ?rt?k?nek elismert k?pz?m?v?szeti alkot?st v?s?rolhat.

VI. Ingyenesen (aj?nd?kk?nt, hagyat?kk?nt) megszerzett vagyont?rgyak

1.      Az ingyenesen megszerzett ?rt?kpap?r, tags?gi jog, ingatlan ?s egy?b hossz? t?v? befektet?st szolg?l? vagyont?rgyak hasznos?t?s?nak m?dj?r?l az eln?ks?g hat?roz. 

2.      Az ingyenesen megszerzett, nem tart?s befektet?st szolg?l? egy?b vagyont?rgyak hasznos?t?s?r?l d?nt?st a Szervezeti ?s M?k?d?si Szab?lyzatban meghat?rozott ?rt?khat?rok szerint (a piaci ?rt?ket figyelembe v?ve) az eln?ks?g, vagy az eln?k ?s a f?titk?r hat?roz.

Az eredetivel megegyez?, hiteles m?solat.

Budapest, 1999. febru?r 23.

 

 

B?rsony Andr?s                                                            Szab? Imre

       eln?k                                                                        f?titk?r

 nyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.