magyar természetbarát szövetség
englishdeutsch 2019. 09. 19.        Vilhelmina napja


SZAB?LYZAT AZ MTSZ KIT?NTET?SEK ODA?T?L?S?R?L
2006. 04. 19

Az MTSZ Eln?ks?g?nek d?nt?se ?rtelm?ben az ?vente adom?nyozhat? kit?ntet?sek felt?telei ?s form?i a k?vetkez?k:

1.        A felterjeszt?sek be?rkez?si hat?rideje minden ?v ?prilis 30.

2.        Kit?ntet?si javaslatot csak a kiadott formanyomtatv?nyon lehet beny?jtani. Kiv?tel: Ter­m?szetbar?t Eml?k?rem.

3.        Kit?ntet?sre b?rki tehet javaslatot, a javaslatt?telhez be kell szerezni az MTSZ k?t tagszervezet?nek aj?nl?s?t.

4.        A kit?ntet?s ?tad?s?ra a Term?szetj?r?k Napja k?zponti ?nneps?gen ker?l sor. Kiv?tel: Term?szetbar?t Eml?k?rem.

5.        A helysz?nen ?t nem vett kit?ntet?s felterjeszt?h?z val? eljuttat?s?r?l az MTSZ k?zpontja gondoskodik.

6.        A kit?ntet?shez p?nzjutalom nem tartozik.

7.        A kit?ntetett a kit?ntet?s ?tv?tel?re t?rt?n? utaz?sn?l ?tik?lts?g-t?r?t?sben r?szes?l.

8.        Az el nem fogadott javaslatokr?l - indokl?ssal - az MTSZ k?zpont ?r?sban ?rtes?ti a fel­terjeszt?ket.

9.        Ugyanaz a szem?ly 5 ?ven bel?l ism?telten nem t?ntethet? ki.

10.    Egy szem?ly csak egy fajta kit?ntet?sre terjeszthet? fel.

11.    Kit?ntet?sre csak ?rv?nyes MTSZ igazolv?nnyal rendelkez? tag javasolhat?.

12.    A kit?ntetettekr?l az MTSZ k?zpontj?ban naprak?sz nyilv?ntart?st kell vezetni.

13.    A szab?lyzat, a kateg?ria-le?r?s ?s az adatlap az MTSZ k?zpontj?ban, a megyei ?s ker?­leti bizotts?gokn?l/sz?vets?gekn?l szerezhet? be.

14.    A term?szetbar?t szervezetek jubileumi ?vfordul?ira adom?nyozhat? eml?k?rem k?relm?t - a t?bbi kit?ntet?si form?t?l elt?r?en - legal?bb f?l ?vvel az esed?kess?g el?tt kell be­ny?jtani.

A k?relemnek tartalmaznia kell:

·      a szervezet t?rt?net?nek ?s term?szetbar?t tev?kenys?g?nek r?vid le?r?s?t (legfeljebb 2 oldal), az alap?t?st?l - esetleg az el?dszervezet, vagy jogel?d tev?kenys?g?t is bele?rtve - napjainkig,

·      az alap?t? okirat, vagy egy?b igazol? dokumentum m?solat?t,

·      a jubileumi ?nneps?g (k?zgy?l?s) id?pontj?t ?s helysz?n?t.

15.  Sz?vets?gen k?v?liek r?sz?re adom?nyozand? eml?k?rem k?relemnek tartalmaznia kell a kit?ntetend? ?ltal v?gzett tev?kenys?g r?szletes le?r?s?t.

 

A szab?lyzatot az MTSZ Eln?ks?ge 2005. febru?r 12-i ?l?s?n j?v?hagyta.


?vente adom?nyozhat? kit?ntet?sek

Term?szetj?r?s fejleszt?s??rt “ARANY” fokozat

A term?szetj?r?s fejleszt?se ?rdek?ben kifejtett komplex tev?kenys?g?rt.

-                 legal?bb 25 ?ves akt?v tev?kenys?g

-                 t?ravezet?i, t?r?z?i min?s?t?s megl?te

-                 hazai ?s nemzetk?zi t?r?k, t?ramozgalmak szervez?se

-                 test?letben v?gzett munka (test?leti tags?g, vezet?i tev?kenys?g) minimum 12 ?vig

-                 oktat?si, nevel?si feladatok ell?t?sa

-                 ?vente legfeljebb 3 db adhat? ki

Term?szetj?r?s fejleszt?s??rt “EZ?ST” fokozat

A term?szetj?r?s fejleszt?se ?rdek?ben kifejtett komplex tev?kenys?g?rt.

-                 legal?bb 15 ?ves akt?v tev?kenys?g

-                 t?ravezet?i ?s t?r?z?i min?s?t?s megl?te

-                 test?letben v?gzett munka (test?leti tags?g, vezet?i tev?kenys?g) minimum 8 ?vig

-                 oktat?si, nevel?si tev?kenys?g

-                 ?vente legfeljebb 5 db adhat? ki

Term?szetj?r?s fejleszt?s??rt “BRONZ” fokozat

A term?szetj?r?s fejleszt?se ?rdek?ben kifejtett komplex tev?kenys?g?rt.

-                 legal?bb 10 ?ves akt?v tev?kenys?g

-                 t?ravezet?i vagy t?r?z?i min?s?t?s megl?te

-                 akt?v szervez?munka

-                 oktat?si, nevel?si tev?kenys?g

-                 ?vente legfeljebb 10 db adhat? ki

Dr. THIRRING GUSZT?V Eml?k?rem

Kimagasl? term?szetj?r? irodalmi, ismeretterjeszt? tev?kenys?g?rt.

-                 legal?bb 5 ?ves folyamatos publicisztikai tev?kenys?g (mikor, mit, hol? r?szletes felsorol?ssal)

-                 ?vente legfeljebb 2 db adhat? ki

CZ?R?N GYULA Eml?k?rem

Kiemelked? technikai munk??rt

-                 legal?bb 5 ?ves folyamatos tev?kenys?g (?tjelz?sek, turistal?tes?tm?nyek karbantart?sa, t?rk?p?szeti munka)

-                 ?vente legfeljebb 5 db adhat? ki

Dr. T?RY ?D?N Eml?k?rem

Kimagasl? szervez?si tev?kenys?g?rt

-                 legal?bb 5 ?ves folyamatos tev?kenys?g t?r?k, t?borok, esem?nyek szervez?s?ben

-                 ?vente legfeljebb 5 db adhat? ki

G?BOR IGN?C Eml?k?rem

Kimagasl? ifj?s?g (ut?np?tl?s) nevel?si tev?kenys?g?rt

-                 legal?bb 5 ?ves folyamatos tev?kenys?g, melyet az iskol?s koroszt?ly k?r?ben a term?szetj?r?s megszerettet?se ?rdek?ben fejt ki

-                 ?vente legfeljebb 3 db adhat? ki

Dr. P?PA MIKL?S Eml?k?rem

A t?ravezet?k?pz?s ter?let?n kifejtett kimagasl? tev?kenys?g?rt

-                 legal?bb 5 ?ves folyamatos tev?kenys?g (mikor, hol, mi? r?szletes felsorol?ssal)

-                 ?vente legfeljebb 2 db adhat? ki

TERM?SZETBAR?T EML?K?REM (PLAKETT) + OKLEV?L

1.                  Kit?ntet?s term?szetbar?t szervezetek r?sz?re

-                 a szervezet jubileumi ?vfordul?in (10, 25, 50, 75, 100 ?v) ig?ny szerint

-                 egy?b kiemelked? tev?kenys?g alapj?n, ?vente legfeljebb 1 db adhat? ki

2.        A term?szetbar?t mozgalmat kiemelked? m?don seg?t? szervezet vagy egy?n r?sze, amely/aki nem a sz?vets?g keretein bel?l fejti ki tev?kenys?g?t.

?vente legfeljebb 1 db adhat? ki.

 

ADATLAP

KIT?NTET?SI JAVASLAT AZ MTSZ ELN?KS?GE R?SZ?RE

 

Javasolt kit?ntet?s: .................................................................................................................................

 

Javasolt szem?ly neve: ...........................................................................................................................

c?me: ..........................................................................................................................

sz?l. hely, id?: ...........................................................................................................

 

Term?szetj?r? egyes?let/szakoszt?ly neve: ...........................................................................................

c?me: ..........................................................................................................................

 

Folyamatos MTSZ tags?g kelte: ...................

 

T?ravezet?i vizsga ideje: .....................................................    fokozata: ..................................................

 

Legmagasabb t?r?z?i min?s?t?s?nek ideje:..........................      fokozata: ..................................................

 

Hazai ?s nemzetk?zi t?r?k, esem?nyek szervez?se: ..............................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 


Oktat?si, nevel?si feladatok ell?t?sa: .....................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Term?szetj?r? szervezetekben bet?lt?tt tiszts?gei, megb?zat?sai ?s azok ideje: ...................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Aj?nl? szervezet neve: ............................                  Aj?nl? szervezet neve: ...................................

.........................................................................       ................................................................................

c?me: ...............................................................         c?me: ......................................................................

al??r?s: ............................................................         al??r?s: ...................................................................

D?tum: ...........................................................          D?tum: ...................................................................

 

P.H.                                                                         P.H.

 

Bek?ld?si c?m: Magyar Term?szetbar?t Sz?vets?g, 1396 Budapest, Pf.: 483.

Be?rkez?si hat?rid?: ?prilis 30.

 

A B?r?l? Bizotts?g csak az adatlapon le?rtakat tudja figyelembe venni!nyomtatásküldd el ismerősödnekhozzászólásK?kt?r?t Teljes?t?k II. Budapesti Tal?lkoz?ja
2006. 05. 26

2006 m?jus 26 p?ntek d?lut?n 17.00

Szervez?: Turista ?s Term?szetj?r? Inform?ci?s Egyes?let

részletek
 
Megh?v? az ?b?dai szoboravat? ?nneps?gre
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Rekord a Gerecs?ben!
2006.04.16
F?ld Napja 2006
2006.04.12
21. Vajasfok-Dunamell?ki vizit?ra
2006.04.13
Els? t?ma
2006.04.07
Kir?ndul?s
2006.04.20
Kir?ndul a csal?d
2006.04.20
Az MTSZ t?rt?nete m?gyeszer
2006.05.03
H?rad?
2006.04.08
 
előző hónap következő hónap
feliratkozom a hírlevélre
E-mail cím:
feliratkozás   leiratkozás
keresés az adatbázisban
Keresendő szó, program:
Keresési hely:
részletes keresés   
belépés, regisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
      
regisztráció   jelszó emlékeztető
Copyright 2005 Magyar Természetbarát Szövetség | Jog és adatkezelés | Impresszum | Médiaajánlat | Oldaltérkép | Kapcsolat | Webmester
Az oldal létrehozását lehetővé tette a Nemzeti Civil Alapprogram :: Készítette a red-stars Rt.